Sargad myskoxstam har fått tillökning
Östersunds-Posten
Tisdag 20. augusti 2002


Den hårt sargade myskoxstammen i västra Härjedalen har utökats med två kalvar. - Lite oväntat men desto mer glädjande, säger Lasse Rehnfeldt som följt djuren sedan 1987.
Håkan Persson


Kalvarna föddes antagligen i slutet av maj men det är först nu har man lyckats upptäcka tillökningen i hjorden. Eftersom det det var flera år sedan en kalv rapporterats har man tron att den runt tio år gamla myskoxtjuren "Ingemar" skulle vara impotent.
- Det är aldrig roligt att ha fel, men i det här fallet är jag bara glad, säger Lasse Rehnfeldt som var en av de som tvivlade på Ingemars parnings förmåga.
Djuren finns nu som vanligt på sommarbetet på norska sidan men börjar senare i år sin vandring över till Sverige.
- Den första vintern är naturligtvis viktig för kalvarna och jag hoppas att de två nya kalvarna klarar den, säger Lasse.
Myskoxarnas skötsel och övervakning har diskuterats mycket sedan de för 30 år sedan invandrade över fjället från Dovre. Arten ska dock ha funnits förut här i länet.
Forskarna tror att det fanns myskoxar i länet för 40 000 år sedan. När de försvann vet man inte säkert. I början av 70-talet kom dock en tjur och två kor med varsin årskalv invandrades från Norge in i västra Härjedalen. De fem djuren trivdes bra i Härjedalsfjällen och förökade sig för att bli 34 stycken 15 år senare. Stammen har sedan kraftigt decimerats. Utan att någon riktigt vetet varför. 1996 fanns ett dussintal och innan de nu upptäckta kalvarna finns endast sju myskoxar kvar.
Under de senaste åren har arbete pågått för att trygga artens existens. Naturvårdsverket ställde sig så sent som i februari detta år bakom arbetet med en skötselplan för djurens bevarande.
Eftersom myskoxarna är störningskänsliga, speciellt vintertid, har varje djur ett privat skyddsområde omkring sig. I dag är det således förbjudet att vistas närmare än 100 meter eller på annat sätt störa dem.
Avståndet kommer sannolikt att öka till 300 meter då både kommun och Länsstyrelse ställer sig positiv till den ansökan som kommit in från den arbetsgrupp som jobbar för myskoxens bevarande.
- Fredningsområdet på 100 meter är alldeles för litet och reglerna borde ha ändrats för länge sedan. Med ett längre avstånd minskas störningar från naturfotografer och andra intresserade.
- Nästan alla foton som i dag visas på myskoxarna är bilder på störda djur, säger Lasse Rehnfeldt. Myskoxarna samlar då ihop sig och ställer sig nära varandra i en grupp. Något som de oftast inte gör när de får vara ifred.


Håkan Persson

© COPYRIGHT ÖSTERSUNDS-POSTEN


redaktion@op.se ÖSTERSUNDS-POSTEN

Tilbake Neste artikel